پلن مناسب کسب و کار خود را انتخاب کنید

پوز مجازی(ویژه پذیرندگان سازمانی)

سالانه 15,000,000 ریال

این سرویس بعنوان پوز مجازی، صرفاً برای پذیرندگان سازمانی دکترکلابز می باشد.


 • تراکنش ها
 • پشتیبانی آنلاین(تیکت24 ساعت)
 • مشارکت
بیسیک

سالانه 85,000,000 ریال

این سرویس به کسب و کارهای که تعداد مشتریان تا سقف 1000 نفر دارا می باشند پیشنهاد می شود.


 • نظرسنجی
 • تراکنش ها
 • ثبت نام1000 مشتری فعال
 • حضور با 50% تخفیف در وبینارها و کارگاههای آموزشی
 • سناریو مصرف موجودی
 • سناریوها
 • پشتیبانی آنلاین(تیکت24 ساعت)
 • ارسال پیامک
 • مشتری ها
 • کمپین جذب مشتری
 • مشخصات تکمیلی
 • سناریو ارجاع
 • پیگیری
پایه+

سالانه 155,000,000 ریال

این سرویس برای کسب و کارهای تک شعبه ای و تک صندوق مناسب می باشد.


 • نظرسنجی
 • آموزش و پشتیبانی تلفنی
 • ورود و خروج پرسنل
 • تراکنش ها
 • ثبت نام 10000مشتری فعال
 • حضور با 50% تخفیف در وبینارها و کارگاههای آموزشی
 • سناریو مصرف موجودی
 • سناریوها
 • پشتیبانی آنلاین(تیکت24 ساعت)
 • ارسال پیامک
 • مشتری ها
 • کمپین جذب مشتری
 • مشخصات تکمیلی
 • سناریو ارجاع
 • گروه بندی
 • مدیریت کاربران
 • پیگیری
 • حضور رایگان در وبینارها و کارگاههای آموزشی
پلن حرفه ای

سالانه 255,000,000 ریال

این سرویس برای کسب و کارهای تا5 صندوق یا شعبه مناسب می باشد.


 • نظرسنجی
 • آموزش و پشتیبانی تلفنی
 • ثبت نام بدون محدودیت مشتریان فعال
 • ورود و خروج پرسنل
 • مشاوره اختصاصی طراحی سناریو
 • تراکنش ها
 • صندوق فروشگاهی دکتر کلابز
 • سناریو مصرف موجودی
 • سناریوها
 • پشتیبانی آنلاین(تیکت24 ساعت)
 • ارسال پیامک
 • مشتری ها
 • کمپین جذب مشتری
 • دستگاه ها
 • مشخصات تکمیلی
 • سناریو ارجاع
 • گروه بندی
 • مشارکت
 • مدیریت کاربران
 • پیگیری
 • حضور رایگان در وبینارها و کارگاههای آموزشی
پلن جامع

سالانه 455,000,000 ریال

این سرویس برای کسب و کارهای بیش از 5 شعبه و صندوق به همراه دسترسی به تمامی افزونه ها تخصصی دکتر کلابز مناسب می باشد.


 • نظرسنجی
 • آموزش و پشتیبانی تلفنی
 • ثبت نام بدون محدودیت مشتریان فعال
 • ورود و خروج پرسنل
 • مشاوره اختصاصی طراحی سناریو
 • دسترسی بدون هزینه به افزونه ها و آپدیتها
 • تراکنش ها
 • صندوق فروشگاهی دکتر کلابز
 • سناریو مصرف موجودی
 • سناریوها
 • پشتیبانی آنلاین(تیکت24 ساعت)
 • وب سرویس
 • ارسال پیامک
 • مشتری ها
 • کمپین جذب مشتری
 • دستگاه ها
 • مشخصات تکمیلی
 • سناریو ارجاع
 • گروه بندی
 • مشارکت
 • مدیریت کاربران
 • پیگیری
 • حضور رایگان در وبینارها و کارگاههای آموزشی
پلن تخصصی

سالانه 655,000,000 ریال

این پلن برای کسب و کارها تا 10 شعبه می باشد و چنانچه علاقمند به شخصی سازی بخشهای جزئی سرویس باشگاه مشتریان می باشید، به شما پیشنهاد می گردد.


 • نظرسنجی
 • آموزش و پشتیبانی تلفنی
 • ثبت نام بدون محدودیت مشتریان فعال
 • ورود و خروج پرسنل
 • مشاوره اختصاصی طراحی سناریو
 • دسترسی بدون هزینه به افزونه ها و آپدیتها
 • تراکنش ها
 • صندوق فروشگاهی دکتر کلابز
 • سناریو مصرف موجودی
 • سناریوها
 • پشتیبانی آنلاین(تیکت24 ساعت)
 • وب سرویس
 • ارسال پیامک
 • مشتری ها
 • کمپین جذب مشتری
 • دستگاه ها
 • مشخصات تکمیلی
 • فروشگاه
 • سناریو ارجاع
 • گروه بندی
 • مشارکت
 • مدیریت کاربران
 • پیگیری
 • حضور رایگان در وبینارها و کارگاههای آموزشی
پلن اختصاصی و جامع

سالانه 1,550,000,000 ریال

این پلن به کسب و کارهایی پیشنهاد میشود که در حال توسعه شعب در سطح کشور و نیازمند به شخصی سازی کلی و بازطراحی سرویس باشگاه مشتریان می باشند.


 • نظرسنجی
 • آموزش و پشتیبانی تلفنی
 • ثبت نام بدون محدودیت مشتریان فعال
 • ورود و خروج پرسنل
 • مشاوره اختصاصی طراحی سناریو
 • دسترسی بدون هزینه به افزونه ها و آپدیتها
 • تراکنش ها
 • صندوق فروشگاهی دکتر کلابز
 • سناریو مصرف موجودی
 • سناریوها
 • پشتیبانی آنلاین(تیکت24 ساعت)
 • وب سرویس
 • ارسال پیامک
 • مشتری ها
 • کمپین جذب مشتری
 • دستگاه ها
 • مشخصات تکمیلی
 • امکان شخصی سازی ماژولها
 • سناریو ارجاع
 • گروه بندی
 • مشارکت
 • مدیریت کاربران
 • پیگیری
 • حضور رایگان در وبینارها و کارگاههای آموزشی
© تمامی حقوق این سامانه محفوظ است.